Juridisk hjälp

Alla är vi lika inför lagen, men lagen är många gånger krånglig och svår. Därför får alla våra kunder juridisk hjälp kring sin assistans.

Oavsett om du står i starten av att söka personlig assistans eller om du vill ompröva ditt beslut finns vi här för att hjälpa dig genom hela processen. Vår personal har flerårig vana kring ansökan om personlig assistans, överklaga beslut och vägleda våra kunder om deras rättigheter. Därtill erbjuder vi alltid juridisk hjälp och rådgivning för de kunder som behöver det.

Vi samarbetar med juristen Emil Claeson som har jobbat inom personlig assistans och LSS-frågor sedan 2016. Han studerade vid Örebro universitet och erhöll där sin juristexamen. Han har mångårig erfarenhet inom LSS, assistansersättning och familje- och civilrättsliga ärenden. Han är grundare av Emvald Juridik.

Kontakta oss idag för att bli kund hos oss, om du har frågor om personlig assistans eller om du behöver juridisk hjälp.

Foto Emil Särnehed, SarnehedPhoto

Hoppa till verktygsfältet