Juridisk hjälp inom personlig assistans

Alla är vi lika inför lagen, men lagen är många gånger krånglig och svår. Glaucus erbjuder alla kunder juridisk hjälp inom personlig assistans

Oavsett om du står i starten av att söka personlig assistans eller om du vill ompröva ditt beslut finns vi här för att hjälpa dig genom hela processen. Våra uppdragschefer samt jurist har mångårig erfarenhet kring ansökan om personlig assistans. Vi har även lång erfarenhet kring överklaga beslut och vägleda våra kunder om deras rättigheter. Därtill erbjuder vi alltid juridisk hjälp och rådgivning för de kunder som behöver det.

Försäkringskassan har blivit allt hårdare i sina beslut inom LSS/personlig assistans. Detta ställer ökade krav på att ansökan utformas på ett så korrekt sätt som möjligt. Tillsammans med vår jurist och din uppdragschef kommer vi försöka se till att din ansökningsprocess eller överklagan blir en smidig process för dig.
Sedan starten har Glaucus haft flertalet ärenden hos Försäkringskassan gällande nya ansökningar om assistans, utöka antalet assistanstimmar men också överklaganadeärenden. En erfarenhet som du av kund har nytta av när det gäller din personliga assistans.

Glaucus samarbetar med juristen Emil Claeson som har mångårig erfarenhet av LSS, assistansersättning och familje- och civilrättsliga ärenden. Han tog sin juristexamen vid Örebro universitet och är grundare av Emvald Juridik.

Glaucus erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp inom personlig assistans för dig som står inför att söka assistans eller för dig som redan har ett beslut men som måste utökas. Processen att söka assistans, utöka antalet timmar eller överklaga kan upplevas som stressigt. krångligt och ibland även övermäktigt. Låt därför oss som i många år arbetat med detta hjälpa dig.

Kontakta oss idag för att bli kund hos oss, eller om du är i behov av juridisk hjälp inom personlig assistans eller om du har frågor kring juridiken.

Foto Emil Särnehed, SarnehedPhoto