Monica Jonsson, företagare och fd. verksamhetschef i Knivsta kommun

”Sandra och Teija är ett unikt team som tillsammans och var för sig har många års erfarenhet inom LSS-området/Personlig assistans. Med goda relationer till kunder/brukare utformar de professionellt det stöd som efterfrågas. Medarbetare i deras verksamhet får uppmuntran och stöd och involveras som en viktig resurs för att göra skillnad i människors vardag”

Hoppa till verktygsfältet