Ledsagarservice

Ledsagning

Glaucus Assistans erbjuder ledsagning för personer skrivna i Uppsala kommun. Har du ledsagarservice idag och önskar byta uförare? Eller anser du dig ha rätt till att få ledsagarservice men idag saknar beslut? Glaucus assistans utför ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt socialtjänstlagen (SoL). En ledsagare kan följa med dig på aktiviteter så som bio, promenader, gå på stan, äta på restaurang eller följa med och träna, allt för att du ska få leva ett så aktivt liv som möjligt. Självklart har alla våra ledsagare tystnadsplikt.
Som kund hos oss får du alltid en egen kundansvarig som ansvarar för din ledsagning. Vi tror på den personliga kontakten och på att skapa en långsiktig relation.
Kontakta oss idag om du önskar få ledsagning i Uppsala kommun utförd via Glaucus Assistans.

frihet vid ledsagning trygghet glaucus assistans uppsala kommun

Hoppa till verktygsfältet