Arbetsgivarföreningen KFO bjöd under onsdagen in till seminarium angående den nya LSS-utredningen som presenterades under januari månad av regeringens utredare Gunilla Malmborg. Glaucus assistans fanns på plats under seminariet där frågor om bland annat det nya förslaget om insatser till barn diskuterades.

Utredarens nya förslag

Seminariet bestod i en paneldebatt där Maria Persdotter, ordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar, Bengt Westerberg (L), tidigare socialminister, Magnus Andén genom god man Cecilia Blank, Susanne Berg, STIL samt Richard Friberg, Ramp personlig assistans deltog. Under seminariet diskuterades hur ett statligt huvudmannaskap kan komma att se ut, att barn under 16 år inte ska beviljas assistans, det nya schablonersättningssystemet samt hur vilka behov som ska vara assistansberättigande.

”Farhågor har besannats”

Seminariet började med en intensiv diskussion om utredningen. Fokus låg på panelens sammanfattade reaktioner på förslaget. Magnus Andén konstaterad kort att ”våra farhågor kring förslaget har besannats”. Bengt Westerberg menade att förslaget för med sig en skrämmande rad försämringar, inte bara för barn under 16 år. Han trodde inte att de förändringar som presenterades i utredningen skulle komma. Bengt menade att han trodde att utredningen inte skulle presentera några försämringar med anledning av det nya direktivet som kom till utredaren under våren 2018. Direktivet innebar en ny förändrad skrivning där det klart framgick att inga besparingar ska göras, men ”de ändrade direktiven kom för sent”, säger Bengt Westerberg.

Ingen personlig assistans till barn?

Maria Persdotter menar att det är ytterst oklart vad stödet till barn under 16 år kommer att innehålla. Insatsen personligt stöd till barn kommer dels att vara i kommunal regi. Maria Persdotter säger att det är oklart i vilken omfattning stödet kan komma ges, samt att dess innehåll är otydligt, ”det finns en risk att varje kommun gör en egen tolkning av insatsen och att det blir 290 olika tolkningar som sedan ska dras till domstol för att få en likvärdig bedömning” menar Persdotter.
Även Westerberg säger att det är oklart vad den nya insatsen innebär, men han framhåller att han har inget emot att det tillkommer flera LSS insatser, men ”den enskilde måste kunna välja själv vilken insats personen vill söka”. Susanne Berg säger även hon ”gärna fler lss insatser” men tror samtidigt inte att en insats till löser de svårigheter som är i dag med att få rätt stöd utifrån sina behov. Hon menar istället att ”varför inte förbättra de insatser som redan finns idag? Det finns ingen anledning att hitta på nya insatser som varken utredaren, kommunerna eller vi inte vet vad de kommer att innebära” säger Berg.

Debatten forsätter

Deltagarna i panelen sammanfattar seminariet med det är oklart vad förslaget i praktiken kommer att innebära för den enskilde men de är glada över att funktionsrättsfrågorna lyfts fram och att de finns med i regeringsöverenskommelsen[1]. Seminariet lyfter många spännande frågor och även om det finns en del svar så är det fortsatt många frågor som måste besvaras. Vi har ännu inte sett slutet på denna debatt.

Vi på Glaucus fortsätter att bevaka detta och återkommer när det finns mer att berätta i ämnet.

Hela utredningen finns att läsa här.

Lägg till kommentar

Namn
E-mail
Komentar

Hoppa till verktygsfältet