I Sverige får allt fler personer avslag på sina assistansansökningar om rätten till personlig assistans enligt lagens om stöd och service (LSS). Dessutom får personer sin assistans kraftigt nedskuren vilket innebär att anhöriga ibland tvingas gå ner i arbetstid för att istället få ta hand om sina anhöriga rapporterar Vårdföretagarna om i en debattartikel i Dagens samhälle.

–  Vi har också märkt av detta att det blivit allt svårare att få igenom beslut. Vilket i slutet påverkar våra kunder och deras anhöriga negativt. Det blir allt svårare att bevisa att en person är i behov av assistans. Det är utom all förståelse att assistansen i Sverige monterats ned på det här sättet. I slutet är det de våra kunder som inte får den rätt till hjälp som de behöver för att kunna få ett så meningsfullt liv som möjligt, säger Sandra Lötbom Andersson på Glaucus Assistans.

personlig assistans uppsala teija österberg
Sandra Lötbom Andersson Glaucus assistans
Svårare bedriva assistans

Allt fler utförare inom både kommunal och privat regi rapporterar att det blivit allt svårare att bedriva personlig assistans. Kommunalt bedriven assistans beräknas just nu gå drygt 1,5 miljarder kronor back på assistans då den assistansersättning de får inte täcker de utgifter som finns idag. Enligt debattartikeln har inte assistansersättningen följt den takt som de kollektivavtalade löneökningarna ökat.

Lägg till kommentar

Namn
E-mail
Komentar

Hoppa till verktygsfältet