Det är lätt att byta assistansbolag –  vi sköter hela processen
Vi får ofta höra från kunder och anhöriga att det känns svårt att byta assistansbolag. Vissa kan också uppleva att det känns som att de sviker sitt assistansbolag/assistansutförare om de väljer att byta. Vi vill med detta inlägg förklara hur ett byte går till samt påpeka att det är du som kund som står i fokus och det är dina behov och kundnöjdhet som ska avgöra vem som ska få utföra din assistans. Vi sköter hela processen åt dig så du kan fokusera på det som är viktigt för dig.

När och varför ska jag byta assistansbolag?
Anser du att du inte får den assistans som dina behov kräver? Känner du dig inte längre nöjd eller känner du att en annan utförare verkar ha ett bättre förslag för hur din assistans kan utföras? I så fall kan det vara en idé att fundera på om det är dags att byta assistansutförare. Innan ett byte sker så kan det vara klokt att boka in ett möte med din utförare för att framföra ditt missnöje och låta de få en sista chans att förbättra assistansen för dig.

Kom ihåg att du ska leva ditt liv på allra bästa sätt. Om du anser att du inte får dina behov tillgodosedda av din nuvarande assistansutövare bör du fundera på om du ska byta till en annan utförare.

Jag har kommunen som utförare av assistans idag, kan jag då byta till ett privat bolag?
– Ja, det är inga problem. För dig som kund kommer du inte märka någon skillnad om det är ett är en privat eller kommunal utförare av din assistans. Förhoppningsvis är den enda skillnaden att du blir mer nöjd efter ditt byte.

Hur går ett byte till om jag väljer Glaucus assistans?
När du bestämt dig för att du vill att Glaucus ska få ansvara för din assistans skrivs ett avtal mellan dig och oss. Därefter behöver du som kund inte göra något mer då vi på Glaucus tar kontakt med den gamla utföraren och utför uppsägningen. Uppsägningstiden varierar mellan 1 – 3 månader beroende på vad ni tidigare avtalat. All kommunikation som måste ske till kommun eller Försäkringskassan utförs av Glaucus och den gamla assistansutföraren, och du som kund behöver inte utföra något arbete. Under denna period kommer du träffa oss på Glaucus för att diskutera ytterligare hur du vill att din assistans ska utföras samt om du vill att dina tidigare personliga assistenter ska följa med till oss eller inte. Önskar du att en eller flera av dina assistenter ska följa med till Glaucus kontaktar vi dessa för att se om de vill följa med dig till oss. Vår erfarenhet är att de allra flesta personliga assistenter väljer att följa med sin kund till den nya utövaren.

Förändring av beslut, är det möjligt att få hjälp med?
I samband med övergången mellan utövare kommer vi på Glaucus att gå igenom dina behov. Om vi anser att du borde ha rätt till fler timmar med assistans eller om du själv anser att du behöver mer assistans för att klara din vardag kommer vi hjälpa dig kostnadsfritt med att ansöka om fler timmar hos kommun eller Försäkringskassa. Vi har mångårig erfarenhet av att ansöka om fler timmar och kan vid behov ta in jurist för att få hjälp i ansökningsprocessen.

Lägg till kommentar

Namn
E-mail
Komentar

Hoppa till verktygsfältet