Inför valet hösten 2018 har debatten kring personlig assistans ökat, något som inte bara syntes under Almedalsveckan utan nu har även KFO presenterar en skuggproposition för LSS.

Beslut nekas ofta

De senaste åren har antalet assistansberättigade personer i Sverige minskat kraftigt. Detta är enligt KFO en följd av Försäkringskassans tolkning av ett antal domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Men också efter nya direktiv från regeringen om att minska antalet assistanstimmar menar KFO.
Teija Österberg på Glaucus Assistans styrker känslan om att det blivit svårare att få beslut beviljade hos Försäkringskassan:
– Beslut som tidigare gick igenom får vi idag inte igenom. Vi måste ofta överklaga eller skicka in nya ansökningar och kämpa på ett helt annat vis för att lyckas få beslut godkända. Trots att personer vi skickar in ansökan för har stora behov av assistans för att kunna få sina grundläggande behov uträttade så nekar Försäkringskassan. Tyvärr har vi märkt att de nekar allt fler beslut än tidigare

Debatten kring personlig assistans ökat

Det är lagen om särskild service (LSS) som styr Försäkringskassan beslut. Kortfattat krävs en varaktig funktionsnedsättning. Samt att den hjälp som krävs ligger på över 20 timmar i veckan för att få den grundläggande behoven utförda. Och det är just tolkningen av lagen som gjort att allt fler personer fått sin assistans indragen eller fått färre timmar. Detta då tolkningar kring vad exempelvis personlig hygien innebär samt hur tidsberäkningen ska gå till inte funnits.
– Att det blivit svårare att få sina beslut godkända eller för de som får sina beslut indragna sätter personen som är i behov av assistans i en svår och känslig sitts. Vi försöker hela tiden ha en god dialog med våra kunder för att säkerställa att vi uppfattat deras behov på ett korrekt sätt. Vi är extra noggranna för att att ansökan till Försäkringskassan ska bli så korrekt som möjligt. Får vi ett nekat beslut ger vi oss inte utan försöker hitta nya vägar att hjälpa våra kunder på. Det är dock synd att det ska vara så svårt att få beslut godkända. Det handlar om människor i behov av hjälp som hamnar i kläm, säger Teija Österberg på Glaucus Assistans.
Inför valet i höst har därför bland annat KFO och en rad andra företrädare inom personlig assistans valt att försöka påverka makthavare genom att bland annat publicera en skuggproposition som syftar till att förtydliga LSS-lagen.

Lägg till kommentar

Namn
E-mail
Komentar

Hoppa till verktygsfältet